Iubește pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit întâi.

1 Corinteni 16:22 Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!) 2 Corinteni 9:7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. Efeseni 5:28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi...

Continuați lectură