Următoarele întâlniri

Ultimele noutăți

  • Iubește pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit întâi.

    1 Corinteni 16:22 Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!) 2 Corinteni 9:7 Fiecare să dea după cum a hotărât...

    Read more
  • Isus Hristos

    Faptele apostolilor 16:18 Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi...

    Read more