Următoarea întâlnire:

 • 00 Zile
 • 00 Ore
 • 00 Min
 • 00 Sec

SCOALA DUMINICALA

Şcoala duminicală

Şcoala duminicală

”…Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Faptele Apostolilor 8:31

Deşi Dumnezeu i-a dat părintelui responsabilitatea creşterii şi educării copilului, învăţătorii de la şcoala duminicală au harul de a fi împreună lucrători la şlefuirea celei mai minunate şi frumoase perle vii: SUFLETUL COPILULUI.

       Într-un mediu viciat de păcat, mediu în care copilul este asaltat de tot felul de imagini şi sunete care îi zdrobesc mugurele firav de credinţă, o şcoală duminicală este ca o insulă de lumină în obscuritatea răului din jur.

       Educaţia creştină este o imensă provocare în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor din jurul nostru. “Şcoala Duminicală Betel” din Alcalá de Henares oferă părinţilor şansa de a-şi trimite copiii într-un mediu creştin şi de asemenea, le oferă elevilor oportunitatea de a studia şi de a se pregăti pentru viaţă, atât pentru cea de acum cât şi pentru cea veşnică.

        Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împăraţia cerurilor este a celor ca ei.”  (Matei 19:13-14)    

        Dorind să urmeze exemplul lui Isus, învăţătoarele s-au pus la dispoziţia copiilor şi în fiecare duminică aceştia sunt aşteptaţi cu braţele deschise la biserică, mai exact într-una din sălile amenajate special pentru ei.

    Educaţia presupune nu numai însuşirea şi achiziţionarea unor cunoştinţe ci şi aplicarea lor în viaţa de toate zilele, precum şi formarea unor caractere şi personalităţi care să aibă un impact pozitiv, creştinesc, asupra culturii şi societăţii.

 

GRUPE DE COPII

 1. GRUPA mica prescolari 3-5 ani, program duminica dimineata si seara (La clasa de preşcolari vor fi primiţi copiii care împlinesc 3 ani până la sfârşitul lunii decembrie a anului ìn curs)
 2. GRUPA mijlocie scolari  6-8 ani, program duminica seara
 3. GRUPA mare scolari 9-12 ani, program duminica seara

 

 1. Ce este școala duminicala?

Școala duminicala este un program de educare a copiilor, ținut duminica la biserica, de obicei într-o camera anexa în paralel cu unul dintre programele pentru adulți.

 

 1. Ce cuprinde școala duminicala?

Ca structură școala duminicală  cuprinde următoarele secțiuni:

 1. Rugăciune

Orice lucru bun începe cu rugăciune. Aceasta este rostită fie de învăţător, fie de unul dintre copii, sau poate fi colectivă, rostindu-se împreună rugăciunea Tatăl Nostru. De asemenea, în acest timp, fiecare copil poate spune un motiv pentru care doreşte să se roage împreună cu ceilalţi: pentru un membru bolnav al familiei, pentru un prieten sau un coleg de clasă, pentru misionari.

 1. Lecție biblică

„… din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi” 2 Timotei 3:15.

      Iată trei din obiectivele principale ale predării lecţiei: cultivarea copiilor în vederea cunoaşterii Bibliei, crearea şi dezvoltarea interesului pentru toată viaţa de a studia Biblia, încurajarea şi îndrumarea copilului de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi.

 1. Cântări

  „Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.” (Psalmul 147:1).

Se aleg cântece prin care copiii Îl glorifică pe Dumnezeu.

 1. Verset de memorat

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:11)

        Se alege versetul care ilustrează cel mai bine ideea centrală a lecţiei şi folosindu-se diferite metode de învăţare (mimică, gesturi şi materiale vizuale, auditive), copiii îl memorează.

 1. Lecție misionară

„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15)

Cuprinde relatări despre misionari contemporani, cântece cu mesaj misionar, rugăciuni specifice pentru misionari, scrisori către misionari, colete pentru lucrarea misionară etc.    

 1. Joc recapitulativ

Motivele pentru care recapitulam sunt multiple: corectarea unelor erori sau neînțelegeri, pentru a fixa învățătura, a descoperi ce știu copiii și ce au înțeles, a le da copiilor încă o ocazie de a participa la lecție si de a-i încuraja în vederea aplicării.

 1. Alte activități: colecta, lucru manual, gustări, concursuri, timp pentru repetiții, discuții pe anumite subiecte

III. Care sunt scopurile școlii duminicale?

 1. Copiii să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu
 2. Copiii să creadă în Domnul Isus
 3. Copiii să crească în credință, sa se maturizeze spiritual
 4. Copiii să fie implicați în viata bisericii locale
 5. Copiii să fie implicați în lucrarea de misiune
 6. Copiii să fie echipați pentru a fi lucrătorii de mâine
 7. Copiii să fie bine organizați si pentru alte activități

       Având un scop precis, învăţătorii încercă să îi ajute pe copii să Îl inţeleagă pe Dumnezeu încă de la o vârstă timpurie, împlinind versetul biblic care spune: ’’Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. ’’ (Proverbe 22:6)

        Fiecare copilaş are o valoare şi daruri unice primite de la Dumnezeu, de aceea, ei sunt ajutaţi să-şi descopere darurile pe care mai târziu să le administreze într-un mod înţelept pentru zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

        Chiar dacă vrem să acceptăm sau nu, copiii de astăzi reprezintă biserica de mâine, printre ei se află viitorii pastori, prezbiteri, diaconi, cântăreţi, învăţători de şcoală duminicală.

       Ca şi creştini, nu avem voie să uităm că cea mai mare nevoie a oricărui copil este de a-L cunoaşte pe Isus pentru a fi mântuit. Nu ne rămâne decât să dăm slavă lui Dumnezeu, deoarece ne-a conştientizat pe noi, ca biserică, de responsabilitatea pe care o avem în educarea creştină a copiilor.

 

Denisa Moise

– coordonador Departament Şcoala duminicală si Responsabil Zona Madrid

– date de contact: 666214697, denisamoisepacu@yahoo.com